Okçuluk ile ilgilenenlerin bilmesi gereken bazı terimler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

·         Arkalık: Okun kiriş kısmına oturmasını sağlayan plastik bir parça

·         Basınç Düğmesi (Berger): Oktaki yanal salınımın dengelenmesi için kullanılan ve ok yatağına entegre edilmiş olan yaylı mekanizma

·         Dudaklık: Makaralı okçulukta kullanılan, kirişin çekilmesinde sporcunun dudağına gelen ve atış tutarlılığı sağlayan küçük plastik parça

·         Germe: Yaydaki kirişin çekilmesi

·         Kol Boyu (Germe Boyu): Gerilmiş durumdaki kiriş ile yayın pivot noktası

·         Parmaklık: Ok ve yay ipinin sporculara zarar vermemesi için okun çekilmesi sırasında kullanılan malzeme

·         Sadak: Belden bağlamalı olan ve okların yer aldığı malzeme

·         Clicker: Okun atılması esnasında yaydaki enerjinin depolanmasını sağlayan parça

·         Çapa: Kirişin sabit bir noktaya kadar çekilmesi

·         Çapa Pozisyonu: Elin çenenin altında, kirişin çene ucunda ve elin üst bölümünün çenede olduğu pozisyon

·         Dayanak noktası: Elin çenede, kirişin de sporcunun yüzünde olduğu nokta

·         Atış: Okun fırlatılması

·         Atış Tekniği: Okçunun atıştaki tekniği

·         Kiriş: Yay uçlarını birbirine bağlayan ip

·         Kabza: Yayın tutulan bölümü

·         Koltuk: Ok atarken sporcunun oturduğu veya konumlandığı platform

·         Endam: Okun şekli

·         Atış Hatası: Atışın istenildiği gibi atılamaması

·         Gövde: Atış sırasında okçunun duran ve dengeyi sağlayan bölümü

Bazı okçuluk terimleri bu şekildedir. Ancak söz konusu alanda çok sayıda farklı terim olduğu unutulmamalıdır.

Okçuluk Terimleri Germe Ne Demek?

Okçuluk (3) (2)

Okçulukta germe, yay kirişinin gerilmesi ve atışa hazır hale getirilmesi demektir. Bu pozisyonda yayda ok da bulunur. Germe sonrasında yay atışa hazır olur ve istenen noktaya atış gerçekleştirilebilir.

Germe için yayda bulunan kirişin, yani ipin geri çekilmesi gerekir. Germe ağırlığı, yani kirişin sertliği, söz konusu işlem için ne kadar güç gerektiğinin belirlenmesinde kullanılır. Her yayda germe ağırlığı farklı olabilir.

Yayların türlerine göre germe farklı şekillerde yapılır. Geleneksel yaylarda germe işlemi fiziksel güç ile gerçekleştirilirken, modern yaylarda ise özel aparatlarla bu işlem yapılır. Modern yaylarda da fiziki güce ihtiyaç vardır. Ancak geleneksel yaylara kıyasla kullanımlarının daha az yorucu olduğu ifade edilebilir.

Germe kavramı açıklanırken, germe ağırlığından da bahsedilmesi gerekir. Germe ağırlığı, germe sonucunda kirişte oluşan sertliktir. Bu sertlik geleneksel yaylarda ayarlanabilir değilken, makaralı yaylarda ise ayarlanabilirdir.

Ok Atılan Tahtanın Adı Nedir?

Okçuluk (1) (1)

Ok atılan tahtaya hedef, hedef tahtası ve hedef minderi gibi isimler verilmektedir. Hedef tahtası, okçuluktaki en önemli bileşenlerden biridir. Temel görevi ise sporcuların yaptıkları atışların ne kadar başarılı olduğunu tespit etmektir. Bu tespiti yaparken, yüksek hıza sahip olan okların güvenli şekilde durdurulmalarını da sağlar.

Hedef tahtaları, okları durdururken zarar görmemelerini de sağlar. Böylece atılan okun daha sonra yeniden kullanılmasına imkan verir. Hedef minderleri bundan dolayı strafor gibi yumuşak maddelerde yapılır. Ancak mukavva gibi sert malzemeden yapılan hedefler de vardır.

Bel Esnetme Hareketleri Bel Esnetme Hareketleri

Ok Atılan Şeyin Adı Nedir?

Okçuluk (2) (1)

Ok atılan şeyin adı yaydır. Yay üzerinde yer alan ip (kiriş), fiziksel olarak yapılan germe hareketi ile gücün oka aktarılmasını sağlar. Ok ise bu gücü kinetik enerji olarak kullanır ve hedefine doğru yüksek bir hızla gider.

Ok atılan şey ifadesi ile hedef tahtası da anlatılmak istenmiş olabilir. Hedef tahtası, okun atıldığı yerdir. Bu tahta, yapılan atışın ne kadar başarılı olduğunu ölçer.